• genesis-front1
  • genesis-front2
  • genesis-front3
  • genesis-front4
  • genesi-front5
  • Genesis Electronics, Ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων
  • Genesis Electronics, Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής τεχνολογίας
  • Genesis Electronics, Εργασιακός χώρος
  • Genesis Electronics, Υπηρεσίες σχεδίασης τυπωμένου κυκλώματος
  • Genesis Electronics, Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Εκτύπωση

Η εταιρεια Genesis

Η εταιρεία Genesis ιδρύθηκε το Μάιο του 2009 και δραστηριοποιείται πάνω στην ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων.

Eιδικεύεται πάνω στην ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως οι μικροελεγκτές και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα προγραμματιζόμενης ψηφίδας (FPGA/CPLD).

Aναλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών από μηδενική βάση πάνω σε τομείς τηλεματικής, τηλεμετρίας, οικιακών και βιομηχανικών αυτοματισμών καθώς επίσης και την κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου.

Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων ή βιομηχανιών.

Αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης.

Αναλαμβάνει την κατασκευή των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών έργων σε οικοδομές.

Εκπονεί τη μελέτη πυρασφάλειας και αναλαμβάνει την κατασκευή των συστημάτων πρόληψης και κατάσβεσης της φωτιάς.

Εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

 

Genesis Electronics

Ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων & εφαρμογών ηλεκτρονικής τεχνολογίας. www.genesis-electronics.gr

Lightbox 01

Lightbox 03

Lightbox 02

Lightbox 04