Εκτύπωση

Εξοπλισμος

Η GENESIS διαθέτει εργαστηριακό χώρο με τον παρακάτω εξοπλισμό: